Onderzoek

Onze Heemkundekring kent heel wat genealogen. Niet vreemd, want een achternaam is (familie) geschiedenis. Zij maken gebruik van bronnen waar deze stamboomonderzoekers gegevens kunnen vinden over de geschiedenis van hun familie en voorouders. Deze bronnen zijn de digitale gegevens uit doop- en trouw- en overlijdensregisters, van huis uit  gemakkelijk te raadplegen. Daarnaast zijn ook gedachtenisprentjes een bron waar gegevens uit te halen zijn. Zie daarvoor ook de gedachtenisprentjes die op deze website te vinden zijn. 

Veelal concentreren onderlinge contacten tussen genealogen zich vooral op het uitwisselen van familiegegevens en de techniek: hoe een goede stamboom overzichtelijk te kunnen opzetten. 

Genealogisch onderzoek hoeft echter niet beperkt te blijven tot een droge lijst van namen, data en tabellen. Leuk wordt het speuren pas als het onderzoek een inkijkje geeft in lief en leed van onze voorvaderen. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als lengte of blauwe ogen, maar interessant is het achterhalen van zaken als: waar woonde deze precies, welke inboedel bezat men, op welke leeftijd werd zoal getrouwd, hoe groot waren de gezinnen, welke beroepen kwamen veel voor, werd er veel verhuisd, welke opleiding werd gevolgd, is er een speciaal verhaal over iemand bekend, zaten er bestuurders in de familie, etc.? 

Nog interessanter wordt het als we de uitkomsten van dit onderzoek af kunnen zetten tegen de vraag: was mijn voorouder hierin gewoon modaal, of was hij of zij juist bijzonder artistiek, gaf hij in vergelijking met tijdgenoten gemakkelijk geld uit, trad hij veel op de voorgrond, was hij sportief, muzikaal? 

Vragen waarop natuurlijk niet zo gemakkelijk een antwoord te vinden is, maar waar wel aan gewerkt kan worden. Kennen we interessante verhalen van vroegere dorpsbewoners die ook toepasbaar zijn op andere gelijkgezinden? Kunnen we op zoek naar de modale inwoner uit Made en/of Drimmelen in 1800, 1850 of 1900? Kunnen we iets met de gegevens van de volktellingen die in de negentiende en twintigste eeuw geregeld gehouden werden? 

Wij zijn benieuwd of er genealogen of andere belangstellende leden binnen onze vereniging zijn, die hier samen met ons onderzoek naar willen gaan doen. Nieuwe aanmeldingen zijn altijd welkom.