Archief De Klok

Drie keer per jaaar verschijnt “De Klok”: de periodiek van de vereniging. In dit tijdschrift worden artikelen geplaatst over de geschiedenis van Made en Drimmelen. De redactie bestaat uit Dhr P. Baart, dhr G. Beckers, dhr. C. Knoop en dhr J. Mariman. 

De nummers zijn gratis voor de leden van de vereniging. Losse nummers zijn te koop voor € 3,– bij het secretariaat en de Bibliotheek in Made.

Ontstaan van De Klok.

Voor veel Madenaren en inwoners van Drimmelen is “De Klok” een bekende naam. Het was de voorloper van het ” ‘t Carillon” dat wekelijks in beide kerkdorpen wordt verspreid. Het weekblad “De Klok” verscheen al voor de oorlog. Het werd uitgegeven door drukkerij W. Biemans en stond vol met parochie- en plaatselijk nieuws. Het veel gelezen blad gaf informatie over het leven, zoals zich dat toen in de beide dorpen afspeelde.

Het tijdschrift “De Klok” dat door de heemkundekring wordt uitgegeven, verschijnt drie keer per jaar. Het aantal publicaties is afhankelijk van de schrijfdrift van de verenigingsleden.

Bent u geïnteresseerd in de plaatselijke geschiedenis en vindt u schrijven van artikelen over vroeger interessant, meldt u zich dan aan bij één van de redactieleden. Ook als u een interessant artikel over vroeger of een leuk thema heeft, laat het ons weten. Een e-mailtje is al voldoende.

In onderstaande lijst treft u het overzicht aan van alle artikelen die vanaf de oprichting van de vereniging in De Klok zijn verschenen. Voor ieder artikel vindt u het nummer en de jaargang van publicatie. Losse artikelen worden niet verstrekt. Voor € 3,00 kan men losse nummers bij het secretariaat verkrijgen.

Hieronder is een overzicht van de thema’s van alle edities van de Klok vanaf 1998.

jaar

gang

volgnummer

artikel

auteur

pagina

1

1 (oktober 1998)

Kermis van Made en Drimmelen

L.van Suijlekom en G. van der Ven

4-17

 

 

Werkverschaffing in de Emiliapolder

Julien Mariman

18-25

 

2 (april 1999)

Op bedevaart naar Made

P. Rombouts

3-15

 

 

De schilder Godfried Schalcken en twee van zijn portretten

Frie van der Heijden

16-22

 

 

Blij met een dode mus; Made toch niet ouder dan gedacht

Ans van Gils

23-24

 

3 (augustus 1999)

Kerncentrale in de Koekoekpolder

Julien Mariman

3-12

 

 

De oude grenzen van Made, Drimmelen, Standhazen, Almmonde en  Dubbelmonde

Louis van Suijlekom

13-22

 

 

Boekerij; Made en Drimmelen

Bernard Sibon

23

 

4 (december 1999)

De schuurkerk van Made 1670-1795

Ans van Gils

3-21

 

 

De oude grenzen van Made, Drimmelen, Standhazen, Almmonde enDubbelmonde (vervolg)

Louis van Suijlekom

22-36

 

 

Het ontstaan van de nederzetting Made

A.van Rijsbergen

37-40

2

5 (april 2000)

Godfried Schalcken, benijd en verguisd

Frie van der Heijden

3-17

 

 

Van Kerk tot Kerkenhoek; waar stond de kerk van Drimmelen in 1421?

Louis van Suijlekom

18-23

 

 

Het ontstaan van de nederzetting Made II

Bas Zijlmans

24-33

 

6 (augustus 2000)

De Middelmade en Made; schaftgeld en een huisje met de beterschap van het erf

Louis van Suijlekom

3-18

 

 

Oud geld

Julien Mariman

19-27

 

 

Tekst en context van een handschriftkopie

Piet Baart

28-32

 

 

Boekerij; beeldig Geertruidenberg

Bernard Sibon

33-34

 

7 (december 2000)

Leerlooierijen in Drimmelen

Louis van Suijlekom

3-22

 

 

Een stadshuis op een dorp

Bas Zijlmans

22-29

 

 

Sprokkelingen voor Made ; de steenweg van Geertruidenberg

Bas Zijlmans

30-31

 

 

Uit de aantekeningen van meester Petrus de Bok

Piet Baart

32-34

3

8 (april 2001)

Een vroolijk christendom; jeugd- en jongerenwerk in de H. Bernardusparochie

Julien Mariman

3-19

 

 

Rookverboden voor onze voorouders

Bas Zijlmans

20-23

 

 

Een stadshuis op een dorp (2)

Bas Zijlmans

24

 

9 (augustus 2001)

Stormvloed door de kreken en killen

Frie van der Heijden

3-20

 

 

De bodem van Made en omgeving

A.van Rijsbergen

21-26

 

 

Uit de aantekeningen van meester Petrus de Bok (II)

Piet Baart

27-31

 

10( december 2001)

Kwestieus of krakeelplaatjes

Louis van Suijlekom

3-14

 

 

De bodem van Made en omgeving (II)

A.van Rijsbergen

15-20

4

11 (april 2002)

De komst van de telegraaf en de telefoon te Made

Julien Mariman

3-16

 

 

De postvoorziening in Made

Gerard Beckers

17-24

 

12 (augustus 2002)

De muts van Midas in het gemeentewapen van Made

Ans van Gils

3-12

 

 

De bodem van Made en omgeving (III)

A.van Rijsbergen

13-19

 

 

Sprokkelingen voor Made (2); een wonder te Geertruidenberg

Bas Zijlmans

20-22

 

13 ( december 2002)

H. Bernarduskerk te Made

Cor Knoop

3-36

5

14 (april 2003)

Februariramp 1953

Louis van Suijlekom

3-36

 

 

Boekerij; de onherbergzame Biesbosch, verhalen over Made en Madenaren en het geheim van de Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog

Bernard Sibon

37-41

 

15 (augustus 2003)

De Wijngaerd verder zonder kapel

P.Baart

3-10

 

 

De bodem van Made en omgeving (IV)

A.van Rijsbergen

11-20

 

 

Sprokkelingen voor Made (3); een archeologische vondst te Made

Bas Zijlmans

21-28

 

16 (december 2003)

Een hupsche burgemeester die zijn ambt verloor

Julien Mariman

3-25

 

 

De Linie van Den Hout; de  aanleg in 1701

Frie van der Heijden

26-39

6

17 (april 2004)

De Linie van Den Hout (II) 1701-1837

Frie van der Heijden

3-14

 

 

Van mammoetbot tot walviskaak

Bas Zijlmans

15-25

 

 

Sprokkelingen voor Made; leemgroeven en steenbakkerijen te Made en Drimmelen

Bas Zijlmans

26-31

 

 

Boekerij; De Biesbosch in de twintigste eeuw, schilders van de Biesbosch en Landschap en waterbeheer in Noordwest-Brabant

Bernard Sibon

33-36

 

18 (augustus 2004)

De Gereformeerde kerk(en) in Drimmelen

Louis van Suijlekom

3-16

 

 

De Linie van Den Hout (III) 1837-2004

Frie van der Heijden

17-27

 

 

De stormvloed van 1953 in de Koekoekpolder en omgeving

A.van Rijsbergen

28-31

 

19 (december 2004)

Duitse oorlogsgraven in de gemeentes Oosterhout en Made en Drimmelen

Jos van Alphen

3-28

 

 

Boekerij; Biesbosch veldgids

Bernard Sibon

29

7

20 (april 2005)

Een ambachtelijk architect, het werk van architectenfamilie Valk in Made

Julien Mariman

3-18

 

 

Van chirurgijn tot gezondheidscentrum in Made en Drimmelen

Cor Knoop

19-33

 

 

Boekerij; in de Hollantsche Tuyn IV

Bernard Sibon

34-35

 

21 (augustus 2005)

Van Madesch Koffiehuis tot hotel De Korenbeurs

Cor Knoop

3-22

 

 

De schutters van Made

Bas Zijlmans

23-37

 

22 (december 2005)

Van chirurgijn tot gezondheidscentrum II

Cor Knoop

3-20

 

 

Het vergaan van de Capelsche boot “De Langstraat ”in 1860

Louis van Suijlekom

21-37

8

23 (april 2006)

’t Huys te Hoogmade bij Geertruidenberg

Bas Zijlmans

3-16

 

 

Een vluchtig verdwenen monument

Julien Mariman

17-19

 

 

Sprokkelingen voor Made; archeologische vondst te Made

Bas Zijlmans

20-24

 

24 (augustus 2006)

Liefde voor de missie, zeven Madese Picpuspaters

Julien Mariman

3-16

 

 

Het kerkje op Die Meede

Wil Borm

17-26

 

25 (december 2006)

De dijk van de Groote Waard in onze omgeving

Adriaan van Rijsbergen

3-17

 

 

Kerk of café; weduwe dupe van klerikaal zedelijkheidsoffensief

Julien Mariman

18-28

 

 

Sprokkelingen voor Made; steengoed jeneverfles uit Made

Bas Zijlmans

29-32

9

26 (april 2007)

Voorname mensen, Madese gemeentebestuurders rond 1900

Julien Mariman

3-18

 

 

Onderhoud van de wegen op de made in de zeventienden eeuw

Bas Zijlmans

19-25

 

 

Boekerij; De Biesbosch op de kentering van het getij

Piet baart

26

 

27 (augustus 2007)

De huisvesting van het bestuur en de secretarie van Made en Drimmelen

G.J. Rehm

3-41

 

28 (december 2007)

Geen offer te groot want Made is in nood

Jan van Gurp

3-17

 

 

Voorname mensen, Madese gemeentebestuurders 1908-1928

Julien Mariman

18-36

10

29 (april 2008)

Touwslagerij te Made

Cor Knoop

3-8

 

 

Verdwenen huizen aan de Batterij te Drimmelen

Louis van Suijlekom

9-12

 

 

De eerste predikanten van Made

Matti Herben en Ada Peele

13-31

 

30 (augustus 2008)

Belgische vluchtelingen in Made en Drimmelen

Julien Mariman

3-10

 

 

Een begrafenis in 1928

Louis van Suijlekom

11-15

 

 

Romeinse vondsten en Romeinse heerbaan

Bas Zijlmans

16-27

 

31 (december 2008)

De vetste grond van heel Europa; aankoop en eerste ontwikkeling van landgoed De Koekoek

Julien Mariman

3-25

 

 

Sprokkelingen voor Made; oud handschrift te Made

Bas Zijlmans

26-28

11

32 (april 2009)

Religieus erfgoed in/uit de voormalige parochiekerk van de H.Blasius te Stuivezand

Piet Baart

3-11

 

 

Teveel eer voor een gehucht? Prins Maurits te Made 1593 en 1624/1625

Julien Mariman

12-32

 

 

Klein Breda

Cor Knoop

33-35

 

33( najaar 2009)

In Made zijn goede berichten over ons vernomen, 90 jaar woningstichting Volksbelang 1919-2009

Goof Akkermans, Cor Knoop, Johan van der Made en Julien Mariman

3-116

12

34 (april 2010)

De oude zeedijk van de Emiliapolder

Louis van Suijlekom

3-16

 

 

Waartoe het gemis van een doopvont in de kapel van made leidde. Een getuigenis uit 1558

Bas Zijlmans

17-25

 

35 (augustus 2010)

Made-Drimmelen; stiefmoederlijk bedeeld aan het spoor

Julien Mariman

3-16

 

 

Ter herinnering aan Jan van Ham

Adriaan van Rijsbergen

17-23

 

 

Een beroemde Madese messensteker

Louis van Suijlekom en Julien Mariman

24-27

 

 

Een bekende Nederlander ter dood gebracht in Zierikzee

Betty Blikman-Ruiterkamp

28-31

 

36 (december 2010)

Leven en werken van landarbeiders in de Biesbosch tussen 1935 en 1954

Piet van Bragt en Piet Baart

3-14

 

 

Made boert vooruit; ontstaan boerenbond en boterfabriek

Julien Mariman

15-25

 

 

Een beroemde Madese messensteker II

Louis van Suijlekom en Julien Mariman

26-28

13

37 (april 2011)

Vrij ruw en niet beschaafd; een schets van de Madese bevolking in de jaren vijftig

Piet de Kroon

3-15

 

 

Made boert vooruit II; ontstaan boerenbond en boterfabriek

Julien Mariman

16-33

 

38 (juni 2011)

200 jaar Burgerlijke Stand in de gemeente Drimmelen

Anton Domenie, Johan van der Made en Julien Mariman

3-52

 

39 (december 2011)

Labor Vincit omnia; Madenaar in 1806 opgepakt en veroordeeld

Julien Mariman

3-15

 

 

De Dordrechtseweg

Louis van Suijlekom

16-19

 

 

Geen zuivere koffie; poging tot moord: de zaak de B.

Julien Mariman

20-23

 

 

Boekerij; 125 jaar sociëteit Suo Tempore

Piet Baart

24

14

40 (april 2012)

25 jarig ambtsjubileum van burgemeester-secretaris J.C. van Campenhout

Cor Knoop

2-22

 

 

Facetten uit de geschiedenis van Made en Drimmelen

Gerard J. Rehm

23-38

 

41 (augustus 2012)

Bewoningsgeschiedenis en de Brieltjenspolder

Julien Mariman

2-12

 

 

Facetten uit de geschiedenis Made en Drimmelen II

Gerard J. Rehm

13-25

 

42 (december 2012)

Bewoningsgeschiedenis en de Brieltjenspolder II

Julien Mariman

2-17

 

 

Facetten uit de geschiedenis Made en Drimmelen III

Gerard J. Rehm

18-26

15

43 (april 2013)

Van oudsher een goede naam; 50 jaar Judoclub Made

Piet Baart, Cor Knoop en Julien Mariman

3- 63

 

44(augustus 2013)

Historische rondwandeling door Drimmelen

Louis van Suijlekom

2-40

 

45( december 2013)

Voor den Heiligen Vader; negentiende-eeuws ultramontanisme te Made

Julien Mariman

2-17

 

 

Oirden en uitlanden in Standhazen en Drimmelen voor 1421

Louis van Suijlekom

18-21

 

 

De lotgevallen van de venen in Geertruidenberg-Made

K.A.H.W. Leenders

22-27

16

46 (april 2014)

Het kapiteinsschild van het bijenhouders- en schuttersgilde Sint-Ambrosius is terug in Made

Huub Oome

3-6

 

 

Wegens rijkdom uit Made vertrokken; burgemeester A.J. Rees 1880-1885

Julien Mariman

7-23

 

47 (augustus 2014)

Daar zit muziek in; openstelling Protestantse kerken in Drimmelen en Made, zomer 2014

Louis van Suijlekom

2-17

 

 

Huis en boot van de koewachter op het Plaatje aan het Vloedspui

Huub Oome

18-27

 

48 (december 2014)

De bevrijding duur betaald

Piet Baart, Gerard Beckers, Stan Joosen, Cor Knoop, Julien Mariman, Louis van Suijlekom en Gerard Thijssen

2-70

17

49 (april 2015)

Oorlogsperikelen in de buurtschap Oude Kerk

Bas Zijlmans

2-32

 

 

Boekerij; een uitzonderlijk erfgenaam

Julien Mariman

33-35

 

50 (augustus 2015)

Tijs Peele tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog

Ada Peele

2-31

 

 

Weinig aandacht voor Mades dialect

Piet Baart

32-37

 

51 ( december           2015)

Assistent Adrianus-Hubertus de Jong en het oudst bekende Madese bidprentje

Gerard de Laat

2-9

 

 

Tijs Peele tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog II

Ada Peele

10-48

18

52( april 2016)

Godefridus en Maria Schalcken, kunstenaars geboren in Made

Guido M.C. Jansen

2-10

 

 

Godfried Schalcken benijd en verguisd

Frie van der Heijden

11-28

 

 

Zittende oude vrouw met boek en bril

Louis van Suijlekom

29-31

 

 

De schilder Godfried Schalcken en twee van zijn portretten

Frie van der Heijden

32-39

 

 

Een creatieve wethouder; vermeende Schalcken naar tussen kunst&kitsch

Cor Knoop

40-48

 

 

Familie Schalcken in streekarchief Altena

 

49-52

 

 

Overzichtstentoonstelling werken Godfried Schalcken te Keulen

Piet en Dirk Baart

53-58

 

53(augustus 2016)

Tijs Peele tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog III

Ada Peele

2-44

 

 

Straatnaamgeving Godfried Schalckenstraat

Cor Knoop en Piet Baart

45-48

 

54 (december 2016)

Tijs Peele tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog IV

Ada Peele

2-54

 

 

Dichter-kapelaan Willem Smulders 1879-1942

Julien Mariman

55-59

 19

55 (april 2017)

 Suiker maken, suikerfabriek Heere en Compagnie te Statendam

Julien Mariman

2-34

 

 

 Gedicht over de slag bij het Kapelsche Veer

Jan Leenders

35-36

 

56 (augustus 2017)

 Restauratie van de Hervormde Kerk van Made in 1778

Louis van Suijlekom

2-25

 

 

Recensie boek van Dr Ada Peele over Tijs Peele

Julien Mariman

26-27

 

57 (december 2017)

Van een gascel en tachtig lege weckflessen

Julien Mariman

2-51

 20

58 (maart 2018)

200 jaar gemeentepolitiek

Julien Mariman

 

 

59 ( augustus 2018 )

fanfare Aurora

Ada Peele en Matti Herben

2-88

 

60 (december 2018)

het wit-gele kruis in Made en vliegtuigongeval in de Biesbosch

Julien Mariman en Peter Monasso

2-33 & 34-36

 21

61 (april 2019)

het wit-gele kruis in ieder huis

Julien Mariman

2-39

 

62 (augustus 2019)

25 jaar Boerinnenbond te Made

Julien Mariman

2-32

 

63 (december 2019)

Moernering in de Emiliapolder

Ada Peele en Matti Herben

2-60

 22

64 (april 2020)

Plannen voor inpoldering in de Brabantse Biesbosch en aanleg Nieuwe Merwede

Julien Mariman inpoldering, Wil Borm Nieuwe Merwede

2-38 &
39-43

 

65 (augustus 2020)

Criminaliteit in Made in het verleden, Madese messentrekker

 

 

 

66 (december 2020)

Bernardus, al 350 jaar in Made. (boek)

Julien Mariman

1-93

 23

67 (april 2021)

Levie Bannet ondergedoken in Drimmelen, Meester Adriaan Ketelaar, Ruilverkaveling Amerkant.

Louis van Suijlekom, Louis van Suijlekom, Julien Mariman

2-4,
5-12,
13-35

 

68 (augustus 2021)

Pater de Jong, missionaris in China

Julien Mariman

2-40

 

69 (december 2021)

Negen Madese begijnen te Breda

Julien Mariman

2-44

24

70 (April 2022)

Symfonie Crescendo uit Made

Matti Herben en Ada Peele

2-17

 

 

Het eerste Mades Mannenkoor

Matti Herben en Ada Peele

18-34

 

 

Mades mannenkoor voor de Tweede Wereldoorlog en Mannenzang

Matti Herben en Ada Peele

35-60