De Klok

Inhoud De Klok nr. 68.

 

DE KLOK nummer 68, augustus 2021.

Gedreven en gestimuleerd door plaatselijke priesters en zusters, gefaciliteerd door kleine en grotere weldoeners kozen in het verleden een aantal jonge, katholieke Madenaren voor een religieus leven als zuster, broeder of priester. In DE KLOK 68 behandelen we het leven van een geboren Madenaar die als pater van Scheut een groot gedeelte van zijn leven in China doorbracht: Jan de Jong.

Pater Jan de Jong (1877 – 1961) was de zoon van bakker Christiaan de Jong en Maria Braat. Zij hadden rond 1900 hun bakkerij in de Kloosterstraat op de plaats waar later de meubelzaak van Exoma en de woninginrichting van Rijn Huijbregts werd gebouwd. Jan ging op 12-jarige leeftijd naar het seminarie in St. Michielsgestel en Haren om priester te worden. Na zijn priesterwijding in 1903 sloot hij zich aan bij de in 1862 gestichte Congregatie van de Missionarissen van Scheut/Sparrendaal, die zich aanvankelijk in het bijzonder richtte op missiewerk in China.

Jan de Jong uit Made vertrok daarom in 1906 naar de prefectuur Kansou een provincie ver in het binnenland van China. Is de afstand Brussel-China tegenwoordig binnen 24 uur te overbruggen, pater Jan de Jong begon op 10 september 1906 aan een reis die drie maanden zou gaan duren. Samen met zeven andere paters van Scheut trok hij dat najaar naar missiegebieden in China en Mongolië. 

Over de maandenlange reis en zijn leven in China heeft hij ons in zijn brieven veel verteld. Het leven in zijn missiegebied was hard; de collega-Scheutisten leefden en werkten daar in eenzaamheid en kilometers van elkaar verwijderd; bovendien hadden zij te maken met rondtrekkende dieven en bandietenbendes, die regelmatig alles roofden en vernielden, wat de door hen gehate westerlingen ten dienste van de armoedige bevolking hadden opgebouwd. De Bokseropstand van 1900, waarbij hun collega Mgr. Hamer uit Nijmegen samen met andere missionarissen werd gemarteld en vermoord, was nog maar net bedwongen.

Na 40 jaar missiearbeid kwam onze Madenaar ‘op rust’ naar Nederland;  aan de communistische omwenteling na 1945 in China kon hij hiermee ontsnappen. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in België. In 1961 overlijdt de Scheutist Jan de Jong in Schilde (bij Antwerpen) op 83-jarige leeftijd.

Hij behoort niet vergeten te worden; ook daarom dit artikel in ons heemkundeblad DE KLOK.

Ter herinnering: Gedurende de afgelopen maanden werd een fraaie herdenkingsmap ‘600 Jaar Biesbosch, een verkenning aan de zuidelijke Ameroever’ met kaarten, beschrijving en fietsroute langs kenmerkende plaatsen in het polderlandschap aan de leden uitgedeeld.

Zowel fietstocht als DE KLOK 68 zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de vereniging Gerard Thijssen, Rozenbloemstraat 34 te Made en/of de bibliotheek in de Mayboom.