Over Ons

Per 1 januari 1997 werden de drie gemeentes Terheijden, Zwaluwe en Made ca. samengevoegd tot
een nieuwe ruim 25.000 inwoners tellende gemeente. Dit vooral omdat steeds ingewikkelder
wordende wetgeving van bestuurders en ambtenaren meer specifieke kennis eisten dan die kleine
gemeentes konden leveren.
Veel inwoners van de zes dorpen waren aanvankelijk beducht door deze fusie hun eigen identiteit te
verliezen. Na een van de laatste raadsvergaderingen van de gemeente Made en Drimmelen staken
daarom raadsleden als Cor Knoop en Corrie Roelands en de plaatselijke correspondent van ’t Carillon
Bernard Sibon de koppen bij elkaar om te komen tot de oprichting van een heemkundekring die het
eigene van beide dorpen moest vastleggen en bewaren.
Een oproep in ’t Carillon leverde al meteen een bijeenkomst in de Mayboom van meer dan 25
belangstellenden op. Daar werd ook een eerste voorlopig bestuur gekozen dat direct activiteiten
ontplooide en statuten voor een vereniging samenstelde. In april 1998 werd daarop een toen al bijna
honderd leden tellende heemkundekring Made en Drimmelen officieel opgericht.

Hieronder kun je kiezen uit de volgende onderwerpen: