Nieuwsflits Juni 2021

Foto- en bidprentjescollectie heemkundekring Made en Drimmelen.

Het zal u niet ontgaan zijn. Dit voorjaar was er bij  JUMBO Made een succesvolle spaaractie. In een uniek album konden honderden foto’s over de voormalige gemeente Made en Drimmelen, van vroeger tot nu, worden verzameld en ingeplakt. Alle lof voor de inzet van onze leden Anton Braat, Goof Akkermans en Wijnand van Gils de beelden en verhalen te verwerken en toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Ze hebben daarbij dankbaar gebruik kunnen maken van onze uitgebreide fotocollectie. In de ruim twintig jaar dat onze vereniging bestaat, heeft zij duizenden foto’s betreffende Made en Drimmelen en bidprentjes van overledenen uit onze gemeente verzameld. Heel wat woensdagmiddagen waren enthousiaste leden bezig met inventarisatie en digitalisering van deze collectie.

 

Het succes van bovenstaande spaaractie is voor ons bestuur mede oorzaak geweest zich nog eens te bezinnen op de mogelijkheden onze collecties voor een breed publiek toegankelijk te maken. Gewerkt wordt aan een nieuwe eigen website waarop heel wat informatie gedeeld kan gaan worden.

Daarnaast stuitten we op het platform Brabant Cloud dat onze collectie online op een toekomstbestendige wijze kan opslaan en te allen tijde via internet voor belangstellenden beschikbaar stelt. De bestaande collectie kan zo op een duurzame, betaalbare en toekomstbestendige manier worden opgeslagen. Hierdoor hopen we ook nieuwe gebruikers en bezoekers te trekken.

 

Om de collectie foto’s en bidprentjes  voor Brabant Cloud toegankelijk te maken, moet deze goed worden geregistreerd. Veel is in deze al gedaan door bovengenoemde vrijwilligers. Toch zijn wij ook nu weer op zoek naar enthousiaste leden die ons willen helpen onze collectie gebruiksklaar te maken voor de Brabant Cloud. Een werk dat gedeeltelijk vanuit eigen huis, maar ook gezamenlijk vanuit onze huisvesting uitgevoerd kan gaan worden. Leden die interesse hebben ons bij dit werk te ondersteunen kunnen daartoe contact opnemen met onze secretaris en voorzitter van de fotowerkgroep Gerard Thijssen.

 

Op deze manier willen we als heemkundekring  het belang van het bewaren van foto’s en bidprentjes voor de toekomstige generaties nog eens breed onder de aandacht brengen van de lokale bevolking.

600 jaar Biesbosch, een verkenning aan de zuidelijke Ameroever

Tijdens de Sint-Elisabethsvloed in 1421, dit jaar zeshonderd jaar geleden, ontstond de Biesbosch.

Deze overstroming zorgde voor een rigoureuze verandering in onze streek:  huizen en dorpen werden verlaten, nieuwe bestaansmiddelen moesten worden gezocht en  nederzettingen opnieuw elders worden opgebouwd.

 

Een  gebeurtenis waaraan we de herinnering niet zomaar voorbij willen laten gaan.

Al in 2019 staken Staatsbosbeheer, de provincie Noord Brabant, omliggende gemeentes, bezoekerscentra, musea en heel wat plaatselijke erfgoedverenigingen de koppen bij elkaar. Exposities werden samengesteld, lezingen voorbereid en de nodige gelden vrijgemaakt.

En toen kwam covid-19.  U begrijpt het: musea en bezoekerscentra dicht en verenigingen waarvan de leden amper bij elkaar kunnen komen. Van heel wat plannen wordt nu in 2021 niets meer vernomen.

 

 

 

Dat geldt niet voor heemkundekring Made en Drimmelen. Enkele leden bogen zich de afgelopen tijd nog eens over een aantal historische veranderingen in het polderlandschap tussen Drimmelen, Made en Zwaluwe, een stukje voormalige Biesbosch beneden de Ameroever. Gezocht werd naar overblijfselen van de Sint-Elisabethsvloed, maar ook belangrijke landschapsontwikkelingen daarvoor en daarna zijn meegenomen. Zij hebben zich ingelezen, hebben heel wat kaarten bekeken en natuurlijk  leerzame fietstochten door de polder gemaakt.

 

Dit heeft geresulteerd tot het in kaart brengen van dit landschap. U kunt dit letterlijk nemen: zij hebben elf kaarten (dubbelzijdig A4-formaat) samengesteld. Iedere kaart vertelt iets over een kenmerkende plek in het landschap. Zo is er een kaart over De Worp, Oud Drimmelen, Gat van den Ham, De Koekoek enz.

Deze kaarten zijn op dik formaat karton gedrukt en in een mapje verzameld. De kaarten zijn ook  in een bijgevoegde fietsroute opgenomen. Een tocht waarvoor u – zeker als u de op de

 

 

kaarten vermelde informatie pas ter plekke tot u neemt- tenminste een dagdeel uit moet trekken.

Meerdere keren van het landschap genieten kan natuurlijk ook. Trek thuis één of meer kaarten, lees vooraf de informatie en concentreer u tijdens een wandeling of fietstocht ter plekke speciaal op wat beschreven staat.

 

Fietstocht en kaarten worden  op zaterdag 10 juli 2021   om 11 uur   in Ons Dorpshuys te Drimmelen officieel gepresenteerd. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Na afloop van deze presentatie bestaat de mogelijkheid de ongeveer 20 km lange tocht  met de samenstellers te fietsen.

De kosten van het kaartensetje: zes euro, voor leden van de heemkundekring gratis.

 

Behalve bij het begin- en eindpunt van de fietstocht, Ons Dorpshuys te Drimmelen, zal het kaartensetje daarna ook op andere plaatsen in onze gemeente worden aangeboden.

Leden van heemkundekring Made en Drimmelen hoeven daar niet naar op zoek, degenen die op 10 juli  niet aanwezig kunnen zijn, krijgen de map met kaarten en fietstocht binnenkort gratis thuisbezorgd.